11110
Melkveebedrijf in Niedersachsen

Milchviehbetrieb in Niedersachsen kaufen

Deze foto is geen origineel bedrijfsfoto.
Een uitgebreide Informatiebrochure ontvang u op aanvraag.

Object 11110
Bedrijfsvorm Melkveebedrijf
Deelstaat Niedersachsen
Ligging Ostfriesland
Oppervlakte ca. 100 ha, hiervan zijn ca. 30 ha eigendomsland, ca. 30 ha is akkerland
Plaats ca. 85 koeien en het jongvee
Extra Info Te koop staan het ligboxenstal en de grond. Als gewenst, kan de oude erf samen met de gebouwen en woonhuis ook worden gekocht.
Schuiven naar boven