11110
Melkveebedrijf in Niedersachsen

Milchviehbetrieb in Niedersachsen kaufen

Deze foto is geen origineel bedrijfsfoto.
Een uitgebreide Informatiebrochure ontvang u op aanvraag.

Object 11110
Bedrijfsvorm Melkveebedrijf
Deelstaat Niedersachsen
Ligging Ostfriesland
Oppervlakte Ca. 100 ha, hiervan zijn ca. 30 ha eigendomsland, ca. 30 ha is akkerland
Plaats Ca. 85 koeien en het jongvee
Extra Info Te koop staan het erf met woonhuis, ligboxenstal en de eigendomsland.

Een uitgebreide exposé is op aanvraag mogelijk.

Schuiven naar boven