11139
Moderne melkveebedrijf met melkroboter

Milchviehbetrieb in Rheinland-Pfalz kaufen

Deze foto is geen origineel bedrijfsfoto.
Een uitgebreide Informatiebrochure ontvang u op aanvraag.

Object 11139
Bedrijfsvorm Mooie melkveebedrijf met melkrobot
Deelstaat Rijnland Pals
Oppervlakte Ca. 156 ha, hiervan zijn ca. 30 ha eigendomsland, ca. 90 ha is akkerland
Plaats Ca. 154 koeien en het jongvee
Extra Info Te koop staan het moderne ligboxenstal en de grond. Als gewenst, kan de oude erf samen met de gebouwen worden gepacht.

Een uitgebreide exposé is op aanvraag mogelijk.

Schuiven naar boven