Landlords Agrar Immobilien kaufen scaled 3

VOOR EEN GOEDE REDEN EN DE BESTE BODEM: LANDLORDS AGRAR IMMOBILIEN

Landlords Immobilien Logo VIsual

HUIS EN HOF

RECENTE AANBIEDINGEN

BEDRIJVEN

MELKVEE

VARKENS

PLUIMVEE

JONGVEEOPVOKBEDRIJVEN

Milchviehanlage in Brandenburg kaufen
Moderne stallgebouw

Melkvee- en akkerbouwbedrijf in Oost- Duitsland

ca. 1.500 ha en ca. 2.000 stuks rundvee

11 Milchvieh
grond mooi bij het bedrijf

mooie, moderne en innovative melkveebedrijf in Rheinland-Pfalz

ca. 220 ha en plaats voor ca. 400 melkkoeien

Milchviehbetrieb in Niedersachsen kaufen
verkocht

moderne melkveebedrijf in Niedersachsen

mooie huiskavel
ca. 90 ha en ca. 200 koeien

12 Milchvieh
Pachtbedrijf

Mooie melkveebedrijf met groote huiskavel

ca. 170 ha en plaats voor ca. 200 melkkoeien

6 Milchvieh

gemoderniseerde Melkveebedrijf

Moderne, productieve melkveehouderij
ca. 270 ha en ca. 500 melkkoeien

3 Milchvieh
ca. 1.200 ha akkerland

agrarisch bedrijf met melkproductie

ca. 1.350 ha
ca. 500 koien

1 Milchvieh
gereserveerd

Melkvee- en akkerbouwbedrijf in Oost- Duitsland

ca. 850 ha en ca. 400 melkkoeien

Milchviehanlage in den neuen BL kaufen

moderne melkveebedrijf in Oost- Duitsland

Moderne melkveeboerderij

2 Milchvieh
Gereserveerd

mooie melkveebedrijf met groote huiskavel

ca. 110 ha en plaats voor ca. 135 melkkoeien

15 Milchvieh
Verkocht

mooie melkveebedrijf in Nedersaksen

ca. 70 ha en plaats voor ca. 100 melkkoeien

Milchviehanlage in den neuen BL kaufen
VERKOCHT

Melkveebedrijf in Brandenburg

Nieuwe melkveehouderij met deelname aan een mestvergister
c. 1.700 ha en ca. 2.700 stuk rundvee

Schweine auf Stroh
met deelname an mestvergister

vlesvarkensbedrijf met deelname aan mestvergister

plaats voor ca .4.500 vleesfarkens + ca 4.500 flatdeck plaatsen

Schwein
nu investeeren

vlesvarkensbedrijf

plaats voor ca. 20.000 vleesfarkens

Schweinemastanlage in NRW kaufen
verkocht

moderne zeugenbedrijf

moderne zeugenbedrijf

Geen inhoud beschikbaar.

Geen inhoud beschikbaar.

PERCELEN GROND

Milchviehanlage in Brandenburg kaufen
Moderne stallgebouw

Melkvee- en akkerbouwbedrijf in Oost- Duitsland

ca. 1.500 ha en ca. 2.000 stuks rundvee

3 Milchvieh
ca. 1.200 ha akkerland

agrarisch bedrijf met melkproductie

ca. 1.350 ha
ca. 500 koien

1 Milchvieh
gereserveerd

Melkvee- en akkerbouwbedrijf in Oost- Duitsland

ca. 850 ha en ca. 400 melkkoeien

Woonboerderijen

H5022 Fischteiche in den neuen BL zur Pacht oder Kauf

visserijbedrijf in Oost-Duitsland

mooie ligging, te koop of te pacht
ca. 400 ha vijvers voor karpers

Fisch
veelzijdig

visserijbedrijf in Oost-Duitsland

met zelfmarketing

Landlords Immobilien Logo VIsual

AAN- EN VERKOOP

U BENT GERICHT OP ZOEK NAAR EEN OBJECT? OF WILT UW OBJECT VERKOPEN?

OBJECT AANVRAGEN

OBJECT VERKOPEN